Word vriend van het Museum
Het Museum stelt particulieren
in de gelegenheid om zich aan
te melden als

“vriend van het schoolmuseum”

Voor een bedrag van € 25,- steunt
u het werk van het museum, het
onderhoud en uitbreiding van de
collectie en het organiseren van
wisseltentoonstellingen.
Als “Vriend” krijgt u het recht om
tijdens de reguliere openingstijden
het Museum gratis te bezoeken
met twee personen.

Sponsoring
Ook uw bedrijf willen we graag
als sponsor ontvangen. Neemt u
svp contact op met één van onze
medewerkers om de mogelijkheden
te bespreken.