Schoolmuseum Schooltijd  

 

  ####################################################################### 

  

*Om het foto-archief zo volledig mogelijk te maken, zijn wij 

op zoek naar klassenfoto's van lagere-en middelbare scholen

in Zeeuws-Vlaanderen.

Ben je in het bezit van zo'n  klassenfoto kun je hem mailen 

naar: info@schoolmuseumterneuzen.nl

Voor de volledigheid is het wenselijk de naam van de school,

de plaats en de namen van de klasgenoten te vermelden.

Natuurlijk kun je de foto ook persoonlijk afgeven bij het museum.

*

Vanaf 1 februari 2017 is het museum weer geopend.

De bovenverdieping heeft een grote opknapbeurt gehad en 

de bibliotheek is vanuit de kelder verhuisd naar de 1e etage.

Nieuw is ook de 'iconenkamer', een ruimte waarin mensen, die 

voor het onderwijs in Nederland van groot belang zijn geweest, 

speciaal worden belicht.

*

 

 In de kelder van het museum is een speciale expositie ingericht

met als thema: 

20 jaar schoolmuseum 'Schooltijd'

 

Tevens is daar ook een tentoonstelling over

een stukje Terneuzen van weleer.

Van A (Kruispunt Sint Anna) tot A (Axelse dam)

 

Beide exposities zijn nog tot eind november te bezichtigen.